KURS MATURA 2023 | semestralny | środa 18.30

Nie przypisany

O kursie

Kurs matura 2023 – semestralny – środa 18.30

Program kursu

MATURA 2023 – ważne informacje
Wszystko, co musisz wiedzieć o maturze 2023

LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI, UKŁADY RÓWNAŃ

FUNKCJE

FUNKCJA LINIOWA

FUNCKCJA KWADRATOWA

CIĄGI

TRYGONOMETRIA

PLANIMETRIA

GEOMETRIA ANALITYCZNA

STEREOMETRIA

STATYSTYKA, KOMBINATORYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ARKUSZ MATURALNY